Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Бг Агро Земеделска Компания ЕООД - Дейност

БГ АГРО АД контролира управлението на дъщерни дружества, обезпечаващи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията й на крайни пазари. Мащабите на растеж на стопанската дейност през последните години естествено наложиха структуриране на дейността в няколко основни направления:

 

  • модерно едро земеделско производство (над 120 000 дка) с прилагане на авангардна екологосъобразна технология; вкл. трансфер на земеделски технологии;
  • търговия със зърнени храни и маслодайни култури;
  • транспорт на товари предназначени за износ или за вътрешния пазар;
  • съхранение и обработка на земеделска продукция в модерни механизирани и автоматизирани зърнохранилища с общ капацитет над 100 000 т;
  • продажба и дистрибуция на препарати за растителна защита и торове; префинансиране на земеделски производители;
  • разработване и внедряване на иновативни технологии за производство на здравословни храни
  • спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море;
  • лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция;